Hướng dẫn thanh toán

Dưới đây là thông tin thanh toán duy nhất của Hoàng Web. Sau khi quý khách chuyển tiền thành công và thông báo cho Hoàng, Hoàng sẽ kiểm tra tài khoản và bắt đầu triển khai công việc.

Ngân hàng Số tài khoản
logo vcb QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 0021 000 236 449
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội
logo techombank QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 1902 836 0909 010
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Trần Thái Tông, Hà Nội
logo seabank QUÁCH QUANG HUY
Số tài khoản: 1500 205 694 248
Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hà Nội

Lưu ý: Quý khách nên chuyển cùng hệ thống ngân hàng. Chuyển ngoài hệ thống ngân hàng có thể sẽ bị mất phí.